Tips voor een gezonde geest

Uit recent onderzoek blijkt dat een lang leven meer wordt bepaald door een positieve instelling en vastberadenheid om problemen te overwinnen, dan door welke andere factoren dan ook.

Tips om met eenzaamheid om te gaan

Een van de beste manieren om met eenzaamheid om te gaan, is het probleem onder ogen zien. Houd een dagboek bij, dan krijgt u een goed inzicht in hoe eenzaam u precies bent. Schrijf op wanneer u zich ellendig voelt, wanneer het meest eenzaam. U ontdekt dan bijvoorbeeld dat sommige avonden en zon- en feestdagen de moeilijkste momenten zijn. Als u het zo in kaart hebt gebracht, kan blijken dat die momenten veel minder vaak voorkomen dan u dacht.

Tijdsindeling plannen

Verdeel de doordeweekse avonden door ze aan verschillende activiteiten te besteden. U kunt de ene avond een cursus volgen over een nieuwe hobby of studie. U kunt een avond vrienden bij u thuis vragen en een andere avond zelf bij iemand op bezoek gaan. Ga ook een avond met een vriend(in) naar de bioscoop, het theater of een concert. Besteed een avond aan uw conditie door yoga te volgen, te tennissen of naar de sportschool te gaan. Reserveer een avond voor een hobby aan huis, zoals schilderen, tuinieren, timmeren of klussen. Op zaterdagavond doet u iets speciaals. U kunt lid worden van een club in de buurt, met mensen die dezelfde interesses hebben als u. Deel de zondag zorgvuldig in. Tenzij u voor afleiding zorgt of op bezoek gaat, kan het een lange dag zijn, zo zonder boodschappen of winkelen. Niets gezelliger dan vrienden bij u thuis uit te nodigen voor de lunch of brunch. Maak er een ontspannen bezoek van en zet het eten zo neer dat iedereen zelf zijn gang kan gaan.

Nieuwe interesses ontwikkelen

Als u alleen thuis blijft, ontmoet u nooit iemand. Een van de beste manieren om uzelf de deur uit te krijgen, is door iets met een van uw favoriete onderwerpen te doen. Bent u altijd in politiek geïnteresseerd geweest? Ga dan naar de volgende gemeenteraad. Hebt u altijd willen schilderen of beeldhouwen? Schrijf u in voor een avondcursus. Als u voldoende zelfvertrouwen hebt, kunt u naar een club voor alleenstaanden gaan. Reist u graag? Maak een cruise of ga tijdens uw vakantie een cursus volgen in een ander land.

Mens sana in corpore sano

Akwa Wellness

22 maart 2018

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

Is Hate the New Normal?

Calm Restored: Ocean Swim 4/14/2022

Vitamins and Minerals: What Are They & Why Should I Care | DMOOSE

Let Freedom Ring