Superfood Boerenkool

Kale is my best friend. I eat a kale salad. I put kale in my smoothies, kale in my soup. Kale, kale, kale! I feel like Popeye. I love it. I need variety or I get super bored, so I have to mix it up with different sauces and tahini or whatever.

— Alanis Morissette

Volgens mij zegt bovenstaand citaat genoeg over de liefde van de (veganistische) zangeres Alanis Morisette voor boerenkool. Waarschijnlijk is zij er zo gek op omdat ze het zo lekker vindt, maar het is ook nog eens een echte superfood! Deze echte wintergroente, maar hier het hele jaar verkrijgbaar, heeft verbazingwekkende krachten en is enorm veelzijdig!

De meesten van ons zullen boerenkool kennen in haar gesneden variant in zakken in de supermarkt. Die gesneden versie komt van een plant met hele grote groene bladeren met een hele aparte gekrulde vorm. Van sommige varianten kunnen de planten wel twee meter hoog worden!

Boerenkool is familie van onder andere broccoli, spruitjes, bloemkool en verschillende andere soorten kool. Ze is rijk aan vitamines en bevat stofjes die de kans op kanker zeer sterk verlagen. En door de donkergroene bladeren is het rijk aan antioxidanten net als de meeste andere groente (blad)groentes.

Voedingswaarden boerenkool
Laten we de voedingswaarden er bij pakken en kijken wat de cijfers zeggen waarom boerenkool een superfood is.

Voedingswaarden boerenkool

De tabel hierboven laat niet het volledige beeld zien van de kracht van boerenkool. Wat er niet in de tabel staat is dat het zeer rijk is aan beta-caroteen. Beta-caroteen is de bouwstof van Vitamine A, dus in feite is de uiteindelijke waarde van Vitamine A in de tabel hoger dan er nu staat. Vitamine A is belangrijk voor goede ogen, een gezonde celdeling en het bestrijden van infecties.

Vitamine K staat ook niet in de tabel, maar zit wel degelijk in zeer goede hoeveelheden in boerenkool. Vitamine K is zeer belangrijk voor sterke botten en zorgt ervoor dat je bloedstolling goed en snel werkt.

Verder zit boerenkool vol met vitamine C wat er kort gezegd voor zorgt dat je gezond oud wordt. Verder is het een zeer goede bron van kalium, magnesium en foliumzuur. Stofjes die belangrijk zijn voor een gezond hart.

Boerenkool voor je gezondheid
Ok, dus boerenkool heeft zeer goede voedingswaarden en is dus supergezond. Maar aan welke dingen moet je dan denken? Stel dat je gaat beginnen met vaker boerenkool eten wat voor goede effecten zul je dan gaan merken? Laten we er eens een aantal stuk voor stuk langslopen.

Allereerst, en voor velen van jullie misschien wel de allerbelangrijkste reden, helpt boerenkool jou je gewicht onder controle te houden. Boerenkool heeft een hoge zogenaamde ‘voedingsdichtheid’ wat betekent dat er veel voedingsstoffen in zitten.

Je kunt dus minder boerenkool eten en toch even veel voedingswaarde binnen krijgen als wanneer je andere dingen eet. Ook zitten er redelijk veel vezels in boerenkool wat ervoor zorgt dat je langer verzadigd bent.

Wat voor mij de belangrijkste reden is om meer boerenkool te eten is dat het preventief tegen kanker werkt. Boerenkool zit namelijk ook nog eens vol met de chemische stofjes genaamd glucosinolaten. Er wordt veel onderzoek gedaan naar glucosinolaten in groene groentes omdat ze kanker voorkomen en bestrijden. De glucosinolaten die in boerenkool voorkomen schijnen vooral preventief te zijn tegen baarmoederhalskanker.

Zoals gezegd is boerenkool rijk aan vitamine K en zorgt deze vitamine er (mede) voor dat je sterke botten hebt. Daarnaast helpen de hoge doseringen vitamine C en beta-caroteen infecties te bestrijden en zorgen ze goed voor je ogen zodat je goed kunt blijven zien.

Als laatste zit er ook nog veel ijzer in boerenkool wat een mogelijk ijzertekort op kan lossen. Een tekort aan ijzer zorgt ervoor dat je vaak moe en lusteloos bent en boerenkool geeft je dus meer energie. Dit komt doordat ijzer ervoor zorgt dat je bloedcellen goed met zuurstof en glucose gevuld worden.

Conclusie
Ik heb een heleboel goede punten van boerenkool genoemd dus als je nu nog niet overtuigd bent van de gezonde kracht die deze groente bezit dan weet ik het ook niet meer.

Het is aan te raden om twee à drie keer per week boerenkool te eten. Zoals Alanis Morisette zegt kan je het in vele vormen gebruiken. Je kunt het in een salade gebruiken of in soep of er een groente smoothie van maken.

Er gaan zelfs geruchten dat je door boerenkool even goed gaat zingen als zij…

Akwa Wellness

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

The Arctic circle and Alaska — My Winter Solo Trip

Break It Up

Stop excusing their actions

Paradox Pair #31: Perfection & Style