Slaaploosheid

Slapeloosheid komt veel voor: de helft van de mensen boven de dertig jaar heeft ooit last van slapeloosheid. Ze kunnen moeilijk de slaap vatten of worden vaak wakker.

Slaaploosheid

Vijanden van de slaap

Stress: als we gestrest zijn, stijgt de productie van adrenaline, wat de waakzaamheid vergroot en inslapen bemoeilijkt.Depressiviteit: depressiviteit beïnvloedt de hormoonspiegels en de remslaap (droomslaap) en de non-remslaap.Cafeïne: koffie kan slaapremmen werken. Ook in versnaperingen als frisdrank en chocolade kan cafeïne zitten.Rancune: kwaad zijn of wraak zinnen, kan de slaap volledig blokkeren. Bewaar het formuleren van een snedig antwoord op uw kritische baas voor overdag.

Slechte gewoonten: roken en veel drinken kan slapeloosheid veroorzaken. Rokers slapen minder dan niet-rokers. Sigaretten versnellen de hartslag, verhogen de bloeddruk en verhogen de adrenaline spiegel, wat slecht is voor de slaap. Alcohol beïnvloedt de hormonen die bij het slapen zijn betrokken. Overdag dutjes doen of onregelmatig leven kan ook het slaappatroon verstoren.

Ziekten: slaapapnoe treedt op bij mensen met verslapte spieren achter in hun keel, wat tot snurken en blokkade van de luchtwegen leidt. De slaper dreigt te stikken, wat het slaappatroon verstoort. Bij hyperthyreoïdie produceert een hyperactieve schildklier te veel hormoon (thyroxine), wat slapeloosheid kan veroorzaken. Voedingsmiddelen die de schildklieractiviteit regelen, zijn spruiten, bloemkool, broccoli en boerenkool.

Tips om de slaap te verbeteren

Kijk eens met andere ogen naar uw slaapkamer. Die kamer zou een rustig toevluchtsoord voor uw slaap moeten zijn. Als er een tv staat zet die dan ergens anders. Rommel kan een onrustig effect hebben, dus besteed speciale aandacht aan het netjes houden van de slaapkamer. Zorg voor dikke gordijnen om het licht buiten te houden. De lucht mag niet bedompt zijn. Het bed met stevig zijn, en als het dat niet meer is, verstevig het dan met triplex onder de matras.

Eet overdag voldoende. Volkorenbrood en pasta zijn goed voor de slaap. Er is een bewezen verband tussen koolhydraatrijk voedsel en een goede nachtrust. Koolhydraten bevorderen de serotonineproductie, een hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt. Als deze te laag is, kan dat tot slecht slapen leiden.

Zorg ervoor dat uw laatste maaltijd voldoende verzadigend was. Sla, banaan en avocado zijn goede snacks voor de late avond, omdat ze tryptofaan bevatten, wat een natuurlijke slaapbevorderende stof is.Doe overdag aan een of andere vorm van lichaamsbeweging, al is het maar een wandeling. Inactiviteit is een belangrijke oorzaak van slapeloosheid. Wie vermoeid is van stevige lichamelijke inspanningen, zal over het algemeen gemakkelijker in slaap vallen.

Lees een uur voor u gaat slapen nog wat of kijk naar een ontspannend tv-programma. Neem een bad met lavendelolie. Drink intussen een glas warme melk met honing. Melk bevat ook tryptofaan en honing is een oud middel tegen slapeloosheid. Als het niet helpt, probeer dan kruidenthee met kamille of valeriaan.

Dim het slaapkamerlicht en doe wat kalmerende olie zoals jasmijn in een geurverspreider.Keer de wekker naar de muur, zodat u er niet steeds op kijkt om te zien hoe lang u al wakker ligt. Dit alleen al veroorzaakt slapeloosheid.

Bedtijd is vaak de enige tijd die stellen met elkaar hebben, maar bespreek dan geen moeilijke onderwerpen, want dat verhoogt de adrenaline spiegel, wat slecht is voor de slaap.

U valt gemakkelijker in slaap als uw polslag en bloeddruk laag zijn. Dit kan worden bevorderd door zo stil mogelijk te liggen, geen abrupte bewegingen te maken, u te concentreren op uw ademhaling en langzaam diep in en uit te ademen. Hoe slaperiger u bent, des te trager de polsslag is. U kunt hierbij op het ontspannen van verschillende delen van uw lichaam richten. Begin bovenaan en ontspan eventuele rimpels in uw voorhoofd. Ontspan vervolgens de kaak-, kin- en nekspieren. Ontspan uw armen zodat ze slap voelen. Zorg dat u zich bewust wort van de druk van uw lichaam op de matras en ontspan geleidelijk uw spieren van boven af tot in uw benen tot u volledig ontspannen bent. Sommige mensen vinden dit zo slaapverwekkend dat ze al weg zijn voor ze bij hun voeten komen.

Een andere truc is uw leeg te maken en aan iets prettigs te denken. Iedere keer dat andere gedachten naar binnen sluipen, gaat u terug naar uw favoriete object.

Christiaan Janssens

CRO Akwa Wellness

Terug naar Home

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

A Gentle Introduction to Relativity

Kandiss Taylor to Tour New VoterGA Office in Ringgold for 3 Day Bus Tour

kandiss taylor for governor

Checkpoint.