Rosacea

Rosacea is een rode uitslag in het midden van het gezicht die vaak gepaard gaat met een branderig gevoel of jeuk. De oorzaak van de aandoening is onbekend, maar erfelijkheid speelt mogelijk een rol. Uitlokkende factoren zijn zonlicht, koude harde wind, hete douches of baden, het gebruik van alcohol en sterk gekruid eten. De aandoening komt het vaakst voor bij vrouwen tussen 30 en 55 jaar.

DE SYMPTOMEN

Meestal begint het met een hevige blos op de wangen en het voorhoofd. Later ontstaat huiduitslag, aanvankelijk met tussenpozen, maar later blijvend.

De huiduitslag wordt gekenmerkt door:

  • rode. gezwollen huid;
  • pukkels met gele of witte kopjes;
  • verwijde haarvaatjes (teleangiëctasieën);
  • een stekend. brandend of jeukend gevoel in de aangedane huid. Als de huid van de neus is aangetast. kunnen paarsrode verdikkingen ontstaan. Deze aandoening. rhinophyma (aardappelneus), komt vooral voor bij oudere mannen.

Ongeveer een kwart van de mensen met rosacea krijgt last van de ogen in de vorm van conjunctivitis.

WAT KUNT U DOEN?

Als u merkt dat de rosacea verergert door gekruid voedsel, alcohol of koffie, doet u er verstandig aan deze genotmiddelen zo veel mogelijk te vermijden. Hetzelfde geldt voor blootstelling aan zonlicht en gebruik van corticosteroïdcrèmes, -zalven en cosmetica.

DE BEHANDELING

Ter behandeling van de klachten kan uw huisarts arts een metronidazolgel of een lokaal antibioticum voorschrijven. Die zijn meestal effectief. Als de klachten niet verdwijnen, kan een behandeling met tetracycline of retinoïde effectief zijn.

Ook uw schoonheidsspecialiste kan u helpen met een behandeling.

Soms duurt het enkele weken voordat de rosacea weer rustig wordt. Vaak blijft er in de rustige fase nog enige roodheid door lokale vaatverwijdinkjes.

Rhinophyma, de verdikking en verkleuring van de huid van de neus, kan eventueel onder algehele narcose worden weggesneden, waarna zich op het behandelde deel van de neus weer nieuwe huid vormt.

Het duurt meestal vijf tot tien jaar voordat de klachten helemaal verdwijnen. Sommige mensen, vooral mannen, houden de klachten levenslang.

Pascale Loveniers

Akwa Beauty & Wellness

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

That’s what friends are for.

Dog Eat Dog — Chapter 14

Music: History of Rock ’n’ Roll

A Disjointed Mess of a Documentary