Positieve effecten van een babymassage

Babymassage biedt veel voordelen voor je baby. Je baby ervaart weer dat warme gevoel dat hij/zij in mama’s buik had, wonderbaarlijk rustgevend. Bovendien kan een babymassage krampjes verzachten. Het brengt jullie ook nog nader tot elkaar. Het is echt heilzaam voor zowel ouders als baby! Hieronder sommen we de verschillende voordelen van een babymassage op, verdeelt in vier groepen.

Interactie

 • Non-verbale communicatie
 • Hechting
 • Kwaliteitsvolle één-op-één tijd
 • Aanhoudende aandacht
 • Versterkte liefde
 • Ontwikkeling van vertrouwen
 • Wederzijdse empathie

Stimulatie

 • Taalontwikkeling
 • Verbeterde leervaardigheden
 • Spiertonus
 • Bevordert verbindingen tussen de neuronen
 • Beïnvloedt de bloedsomloop, spijsvertering, het hormoonsysteem, het immuunsysteem, het zenuwstelsel en de ademhaling.
 • Ontwikkeling van lichaamsbewustzijn

Verlichting

 • Krampen en constipatie
 • Maagdarmkrampen
 • Groeipijnen
 • Spierspanning
 • Tandpijn
 • Fysieke spanning
 • Psychologische spanning

Ontspanning

 • Verbetering van de slaapcyclus
 • Betere aanpassing aan de omgeving
 • Rust en emotionele zelfregulering
 • Grotere flexibiliteit
 • Minder stress
 • Verminderde hypersensibiliteit
 • Reguleert en minimaliseert hyperactiviteit

Originally published at https://www.akwabebe.be on January 26, 2023.

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store