Keukenhygiene en weetjes

De meeste zaken die ik hier ga opnoemen zal je wel weten. Toch wil ik je dit lijstje niet onthouden, het is meer een geheugensteuntje. Met verse producten moet je nu eenmaal wat voorzichtig zijn en vooral met kip.

Keukenhygiene
 • Houdt verse producten goed gekoeld tot vlak voor gebruik.
 • Zorg dat rauw vlees niet in contact komt met gaar vlees: Dat contact kan ook via de snijplank. Snij dus geen gaar vlees op een snijplank wat net gebruikt is voor rauw vlees.
 • Was regelmatig je handen en gebruik een schone handdoek: ook om kruisbestuivingen te voorkomen.
 • Vaatdoekjes en handdoeken elke dag vervangen door schone. Bij gebruik van vers vlees is het gebruik van keukenrol papier aan te raden.
 • Wees extreem voorzichtig met kip; zelf maak ik altijd kip als allerlaatste klaar. Salmonella heb je sneller te pakken dan dat je het kwijt bent.
 • Let goed op de uiterste houdbaarheidsdatum, vooral bij snel bederfelijke producten.
 • Zet, bij meerdere identieke verpakkingen, de nieuw gekochte verpakkingen achteraan. Je bent er dan zeker van dat er geen oude producten achter in de koelkast of voorraadkast staan.
 • Vermeld bij invriezen op de verpakking wat erin zit, wanneer het verpakt is en wat de uiterste datum is waarop het gebruikt kan worden. Schift 1 keer per maand de inhoud van de diepvries op “deze maand opmaken” en leg dat apart
 • Let erop dat de temperatuur in de diepvries niet hoger mag zijn dan -18 C. De koelkast hoort een temperatuur te hebben van 4–7 C. Koop bij twijfel een (diepvries-)thermometer.
 • Ontdooi bevroren levensmiddelen afgedekt in de koelkast.
 • Houdt je een tuinfeest, zorg er dan voor dat het eten in de schaduw staat, het liefst gekoeld.

Pascale Loveniers

Akwa Wellness

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be