Hoe hou je je lichaam gezond en in vorm?

Maak zeker niet de fout om steeds minder goed voor uzelf te zorgen, want dan worden uw spieren slap en kunnen uw hart en longen inspanning steeds minder goed aan.

Lichaamsbeweging is gezond

Tips om gezond te blijven

Regelmatige lichaamsbeweging kan ook een duidelijk effect hebben op uw geestelijke soepelheid, omdat de zuurstoftoevoer naar uw hersenen toeneemt. Vergeleken met inactieve oudere vrouwen konden vrouwen die zich regelmatig inspanden na vier maanden sneller informatie verwerken. Dit is vooral duidelijk bij ouderen. Regelmatige lichaamsbeweging vermindert duidelijk de effecten van dementie. Naast de grotere zuurstoftoevoer naar de hersenen kan beweging er ook voor zorgen dat de dopamine in de hersenen minder snel afneemt. Dopamine is een neurotransmitter die beven en stramheid helpt voorkomen. Een ernstig tekort aan dopamine leidt tot het overmatig beven bij de ziekte van Parkinson. Dopamine neemt vanaf ons 20ste jaar per jaar met 1 procent af; als we 100 jaar zouden worden, zouden we allemaal Parkinson lijken te hebben. Omdat beweging de dopamineafname vertraagt, is dat dus bij uitstek heilzaam als we ouder worden. Ook ons reactievermogen gaat dan minder snel achteruit.

Wandelen

Het is met bewegen net als met alle goede gewoonten: doe het regelmatig en je leven lang. Een stevige wandeling maken — 20 tot 30 minuten per dag — is een goede gewoonte die u in de loop van een paar maanden kunt opbouwen. Vooral na uw pensionering is dit belangrijk, want dan verbruiken de meeste mensen minder energie, maar blijven ze wel evenveel eten en drinken als ze gewend waren.

Tips om gezond te wandelen

· Doe eerst wat rustige oefeningen om de spieren los te maken voor u de deur uitgaat.

· Loop eerst op een vlak terrein en ga als uw conditie toeneemt ook eens heuvelopwaarts.

· Loop met een snelheid waarvan u lichtelijk buiten adem raakt, maar niet zo erg dat u niet meer kunt praten.

· Dwing uzelf nooit verder gaan dan u denkt aan de kunnen.

· Probeer de afstand of de tijdsduur op te voeren, niet de snelheid waarmee u loopt.

· Loop niet tegen de wind in; dat vergt meer inspanning. Als u een hartkwaal hebt, kunt uu doorgaans goed wandelen bij rustig weer, maar tegen de wind in lopen kan pijn op de borst veroorzaken.

De voordelen van regelmatige lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging is uw hele leven belangrijk, maar naarmate u ouder wordt, zijn de volgende voordelen bij uitstek waardevol:

· Kleinere kans op hartkwalen

· Kleinere kans op diabetes

· Spieren blijven sterk

· Hoger gehalte van het gezonde type cholesterol in het bloed

· Botten zijn gezonder, minder kans op osteoporose (als u belaste oefeningen doet)

· Het afweersysteem werkt beter

· Minder lichaamsvet

· Betere controle over de eetlust

· Minder kans op obstipatie

· Grotere geestelijke soepelheid

· Minder hoofdpijn

· Beter slapen

· Soepele gewrichten

Welke lichaamsbeweging u kiest, hangt uiteraard grotendeels af van hoeveel geld en tijd u wilt besteden en waar uw voorkeur naar uitgaat. Voor het beste effect kiest u iets wat u leuk vindt. Sportcentra en -scholen bieden tal van mogelijkheden en voor wie liever thuis iets doet, zijn er veel boeken en (youtube)video’s beschikbaar. Denk eens aan een sport als tennis of squash, waar u ook nog andere mensen ontmoet. Bewegen in clubverband moedigt u aan om het regelmatig te doen. Minder rigoureuze, maar meer traditionele vormen zoals stevig wandelen en zwemmen, zijn een goed alternatief en houden het lichaam soepel en in vorm. De laatste tijd horen we wat minder over aerobics en komt belast bewegen (dat wil zeggen met flinke spierinspanning) meer in de belangstelling. Onderzoek toont aan dat belast bewegen goed is tegen bot- en spierweefselafbraak, een natuurlijk gevolg van het ouder worden. Belaste training reguleert ook de opname van suiker uit het bloed in het spierweefstel, waar deze goed kan worden verwerkt. Dit vermindert de kans op diabetes en hartkwalen.

Uiteraard is regelmatig naar uw prive wellness gaan ook zeer goed voor uw gezondheid.

Christiaan Janssens

CRO Akwa Wellness

22 maart 2018

Terug naar home

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

Essentials for Facilitators of DEI Trainings

Three people have a thoughtful discussion.

The Arctic circle and Alaska — My Winter Solo Trip

Twin Cities Recovery Community Loses Transformative Leader

How Does The Chain of Command Management System Affect Investigator Skills?