Het vermijden van ongelukken in en bij water

Beauty & Wellness Blog
3 min readJun 14, 2018

--

Hoewel verdrinking mede dankzij het schoolzwemmen niet zo vaak meer voorkomt als vroeger, zijn er toch ieder jaar weer enkele gevallen te betreuren, vooral van kinderen. Bovendien zijn er jaarlijks honderden gevallen waarin mensen bijna verdrinken. Een gevaar van open water is dat men bij het zwemmen infecties op kan lopen.

HET VOORKOMEN VAN VERDRINKING EN BIJNA-VERDRINKING

Situaties waarin (bijna-)verdrinking het meest voorkomen, zijn zwemmen in sterk stromend of erg koud water en het gebruik van alcohol tijdens het varen (zeilen). Kinderen moeten in de gaten worden gehouden als ze in of bij water spelen.

BEGRIJPEN VAN HET WATER

Veelslachtoffers van verdrinking waren goede zwemmers, die in een sterke stroming of onderstroming terechtkwamen. Zelfs goede zwemmers doen er goed aan te informeren naar de toestand van het zwemwater en op de waarschuwingsborden en -vlaggen te letten.

Zwemmen in erg koud water is gevaarlijk. Het warmteverlies in water gaat 27 maal zo snel als in lucht van dezelfde temperatuur. In water onder de 5°C verstijven de spieren en kan men een hartstilstand krijgen.

VERMIJD ALCOHOL

Veel slachtoffers van verdrinking hadden alcohol gedronken. Het is zeer onverstandig alcohol te drinken voordat u gaat zwemmen of varen, omdat mensen met alcohol op meer risico nemen. Ook kunnen ze minder goed problemen oplossen en raken ze eerder in paniek.

OP KINDEREN LETTEN

Laat kleine kinderen nooit alleen in of bij water spelen; ze kunnen al verdrinken in water van slechts een 10 centimeter diep. Als u een zwembad of
vijver in de tuin hebt of als er een sloot langs loopt, is het gevaarlijk kinderen zonder toezicht te laten. Kinderen moeten zo vroeg mogelijk leren zwemmen. In zwembaden is zwemmen door kleine kinderen zonder toezicht niet toegestaan. Als u oudere kinderen en tieners zonder toezicht laat zwemmen, zorg er dan voor dat zij dat in veilig zwemwater doen en nooit alleen.

EERSTE HULP

Als iemand zo lang in koud water heeft gelegen dat hij/zij niet meer ademt, moet meteen mond-op-mondbeademing of reanimatie worden toegepast. Zelfs als de drenkeling al overleden lijkt, kan hij worden gereanimeerd als de lichaamstemperatuur stijgt. U kunt ook een EHBO-cursusvolgen, ook speciaal gericht op kinderen.

HET VERMIJDEN VAN GEVAAR IN HET WATER

Verdrinking is niet het enige gevaar van water. Ondiep water, voorwerpen onder water en micro-organismen eisen jaarlijks ook slachtoffers.

ONDIEP WATER EN ONZICHTBARE VOORWERPEN

Mensen die in te ondiep water of tegen onzichtbare voorwerpen duiken, lopen daarmee ernstige schade aan de ruggengraat op. Dergelijke ongelukken kunnen levenslange verlamming tot gevolg hebben. Controleer daarom altijd eerst de diepte van het water voordat u springt of duikt, en kijk of er geen stenen of andere voorwerpen op de bodem liggen.

DIEREN EN INFECTIES

Elders in de wereld bestaat het gevaar van haaien en krokodillen die zich in het water ophouden, maar in onze streken vormen van de zichtbare dieren kwallen het grootste gevaar. Men kan zo hevig door het gif dat in de netelcellen zit worden getroffen, dat men in ademnood komt en ogenblikkelijk naar het ziekenhuis moet worden vervoerd.

Gevaarlijker zijn de onzichtbare micro-organismen die zich in zoetwater bevinden, vooral in de buurt van steden. Water dat vervuild is met de urine van ratten, kan de ziekte van Weilofleptospirose veroorzaken. In de tropen kan men besmet raken met zuigwormen, die schistosomiasis of bilharzia veroorzaken. Bij deze ernstige ziekte kunnen lever en urinewegen onherstelbaar worden aangetast.

Christiaan Janssens

CRO Akwa Wellness

--

--