Granita van Bananenlikeur

Spoom voor 4 personen, bereidingstijd 240 minuten

Ingrediënten

  • 300 ml water
  • 100 ml bananenlikeur (bijvoorbeeld Pisang Ambon)
  • 150 gram fijne witte suiker
  • ½ citroen (sap)
  • 1 banaan

Bereiding

Breng het water en de suiker samen aan de kook en laat het ongeroerd 5 minuten zachtjes doorkoken. Haal het van het vuur en roer de bananenlikeur en het sap van een halve citroen erdoor en zet het geheel in een koud water bad.

Als het mengsel voldoende is afgekoeld is, plaats je het mengsel in een, bij voorkeur, plastic bak en daarna in de diepvries. Haal gedurende 4 uur, elk half uur de granita uit de diepvries en roer met een klopper of een vork alles om, om zo ijskristallen te voorkomen. Na 4 uur is de granita klaar.

Zet de granita terug in de diepvries tot gebruik. Indien de granita toch hard is en moeilijk te scheppen zou zijn, doe dan de granita in een mixmachine om deze zo te verpulveren.

Serveer de bananengranita in een coupe of wijnglas en plaats boven elk wijnglas een brochette van een banaan, gedrenkt in Pisang Ambon. (laat het wel voldoende uitlekken)

Opmerking

Wat er aan granita zo fantastisch is, is dat je er geen dure ijsmachine voor nodig hebt. Het enige buiten de ingrediënten wat je nodig hebt is een plastiek bakje en een beetje plaats in de diepvries. Zie wel dat je de granita altijd goed afdekt.

Gebruik hetzelfde recept, maar vervang de pisang ambon dan door bijvoorbeeld Blue Curacao, vodka, Cointreau, enzovoort, enzovoort.

Christiaan Janssens

CRO Akwa Wellness

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

Setting impossible goals is the only path to real transformation.

Dog Eat Dog — Chapter 1

Is Hate the New Normal?

Tokyo Olympics and some Introspection