Gelnagels

De dagelijkse verzorging van het uiterlijk is een noodzaak voor de hedendaagse vrouw. Ook de handen en de nagels verdienen daarbij veel aandacht. Verzorgde handen en nagels zijn immers een blikvanger. Bij nagelstudio Wellnails by Akwa te Everberg verzorgen wij uw handen. Wij werken met gel die op uw nagel of kunstnagel worden aangebracht (gelnagels).Ook uw tenen kunnen voorzien worden van mooie nagels. De gels worden aangebracht over uw natuurlijke nagels of over uw kunstnagels en zorgen voor een langdurig resultaat.

Gelnagels waren echte revolutie op het gebied van verzorgde nagels! Ook als u werkt, de vaat doet of poetst, uw nagels zijn steeds glanzend en mooi van kleur. De gels worden in enkele lagen op de nagels aangebracht. Vervolgens wordt de gellaag onder een UV-lamp uitgehard. Hierna worden de gelnagels voorzien van een topcoat. Tenslotte eindigen met een verzorgende olie voor de nagelriemen. Om uw gelnagels in conditie te houden zullen de nagels ongeveer één keer om de 2 à 4 weken moeten nabehandeld worden. Wilt u ook perfect gelakte nagels op vakantie, maar u heeft geen zin om nagellak of remover mee te moeten nemen? Dan zijn gelnagels de beste oplossing.

U kunt ook kiezen voor een French manicure. French Manicure is een nagel waarbij de rand wit is en het nagelbed naturel of roze). Gelnagels zijn ook een ideaal middel voor nagelbijters om nagelbijten af te leren.

Prijzen:

Nieuwe set Gel met tips

60€

Gel op natuurlijke nagels

50€

Gel bijwerking

50€

Gellak volledige set

45€

Verwijderen gellak en volledige nieuwe set

50€

French Manicure Gellak

45€

Voor meer informatie of indien u wilt reserveren, kunt u contact opnemen met Nagelstudio Wellnails op info@wellnails.be of 0468.24.39.24

Originally published at http://www.wellnails.be/Gelnagels/.

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

milestoneBased CommunityUpdate

Memory Champion: Police Codes