Bereken je Caloriebehoefte

Hoeveel calorieën moet jouw voeding per dag leveren? Dat is afhankelijk van je leeftijd, gewicht en je doel. Dit artikel bespreekt hoe je je caloriebehoefte uitrekent.

Basal Metabolic Rate

Om je caloriebehoefte te kunnen bepalen, moet je eerst weten wat je Basal Metabolic Rate (BMR) is. BMR is de hoeveelheid energie die je nodig hebt in rust. Dit is afhankelijk van je hoeveelheid spiermassa. Spiermassa heeft energie nodig om in tact te blijven. Als je veel spiermassa opbouwt, werk je dus aan het verhogen van je energiegebruik in rust.

BMR

Leeftijd

Als je ouder wordt, gaat je stofwisseling minder snel werken. Hierdoor heb je minder energie nodig dan jonge mensen.

Activiteit

Als je veel beweegt, heb je meer energie nodig. Voor een fitnesstraining van een uur, mag je 400 kcal bij je totaal optellen.

Doel

Verder hangt je caloriebehoefte van je doel af. Wil je vermageren, aankomen of je gewicht handhaven?

Berekenen

Er is een aantal formules waarmee je je BMR kunt berekenen. De eerste fomule is de formule van Katch-McArdle:

BMR = 370 +(21.6 * droge spiermassa in kg)

Deze formule maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, omdat deze hoeveelheid in het verschil in droge spiermassa verwerkt zit.

De tweede formule is die van Harris-Benedict:

Mannen:
BMR= 66 + (13.7 * gewicht in kilo’s) + (5 x lengte in cm) — (6.8 x leeftijd in jaren)
Vrouwen:
BMR= 655 + (9.6 * gewicht in kilo’s) + (1.8 x lengte in cm) — (4.7 x leeftijd in jaren)

Deze formule houdt geen rekening met droge massa, maar wel met lengte.

Bereken met deze formules je BMR en tel er 400 kcal per uur activiteit bij op. Probeer dit een week uit. Stuur de formule nu bij aan de hand van je doel: Val je af? Doe er dan 200 kcal bij. Kom je aan (als dat niet je doel was)? Doe er dan 200 kcal af. En blijf proberen tot je op een stabiel gewicht blijft.

Akwa Wellness Blog

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

Kings and Empires

Self-Preservation

Farewell!