Belangrijkste tips voor een gezond hart

Hart- en vaatziekten, vooral hartinfarct en beroerte, zijn de belangrijkste dooroorzaak. Belangrijke risicofactoren daarbij zijn een hoog cholesterolgehalte in het bloed en hoge bloeddruk. Hetzelfde geldt voor roken en alcohol. Ook een te hoog lichaamsgewicht vergoot de kans op hart- en vaatziekten: overgewicht verhoogt het vetgehalte in het bloed, kan de bloedruk doen stijgen en verslechtert de suikerstofwisseling, met een grotere kans op diabetes. Te weinig beweging is waarschijnlijk de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Meer bewegen

Streef naar driemaal per week minstens 30 minuten lichaamsbeweging. Bewegen is goed voor uw hart.

· Het verlaagt uw cholesterolgehalte.

· Het helpt bloedstolsels te voorkomen.

· Het helpt de bloedruk te verlagen en hoge bloeddruk te voorkomen.

· Het helpt een gezond gewicht te bereiken en te handhaven.

· Het helpt bij het herstel na een hartinfarct.

Niet roken

Roken is slecht voor hart en bloedvaten. Het risico op hart- en vaatziekten is bij rokers tweemaal zo groot als bij niet-rokers; uw risico daalt meteen vanaf het moment dat u stopt.

Minderen met: alcohol

Overmatig alcoholgebruik kan uw hartspier beschadigen, de bloeddruk verhogen en ook zorgen dat u te zwaar wordt (elk glas alcoholhoudende drank levert circa 100 calorieën). Drink per dag niet meer dan twee glazen (vrouwen) of drie glazen (mannen) alcohol en niet elke dag.

Minderen met: zout

Mensen die te veel zout gebruiken hebben een grotere kans op hoge bloeddruk. De meeste mensen gebruiken meer zout dan ze nodig hebben. Gemiddeld gebruiken we 9 gram per dag, terwijl 1–3 gram voldoende is. Bij sommige mensen reageert de bloeddruk niet op minder zout eten, maar bij de meeste mensen heeft dit een bloeddrukverlagend effect. Vers, onbewerkt vlees en vis bevatten weinig zout, evenals groenten en fruit, aardappelen, rijst en pasta. Kant-en-klare maaltijden bevatten veel zout. Dat geldt ook voor allerlei bewerkte voedingsmiddelen zoals gerookt, gemarineerd, gekruid of gepaneerd vlees, worst, hamburgers; snacks als kroket, loempia, saucijzenbroodje, soep uit pakje, blik of glas, smaakmakers als ketjap, ketchup, maggi, strooiaroma, bouillonblokjes. Zeezout, aromazout, selderijzout en uienzout bevatten evenveel natrium als gewoon keukenzout. Zet om te beginnen geen zout op tafel. Gebruik vervolgens minder of geen zout bij het koken. Binnen een maand bent u eraan gewend.

Cholesterolgehalte

Iedere procent daling van uw cholesterolgehalte vermindert uw risico op hart- en vatziekten met 2 tot 3 procent. Overgewicht, te weinig beweging en het eten van veel verzadigd vet verhogen het cholesterolgehalte.

· Eet minder vet. Vervang bijvoorbeeld volvette kaas (48+) door minder vette kaassoorten (30+). Drink halfvolle melk of karnemelk. Eet vijf porties groente en fruit per dag.

· Vervang verzadigde vetten (deels) door onverzadigde. Koop voor op brood altijd de zachte smeersels in een kuipje: die bevatten veel onverzadigde vetten. Gebruik vloeibare producten om in te bakken en braden. Kies één- à tweemaal per week voor (vette) vis in plaats van vlees. Magere vis als kabeljauw, schelvis of koolvis is geschikt, maar ook vette soorten als haring, makreel of zalm: die bevatten veel onverzadigd vet.

Christiaan Janssens

CRO Akwa Wellness

Bronnen:

Shanthi Mendis; Pekka Puska; Bo Norrving; World Health Organization (2011). Global Atlas on Cardiovascular Disease Prevention and Control. World Health Organization in collaboration with the World Heart Federation and the World Stroke Organization.

Eckel, Robert H. (November 4, 1997). “Obesity and Heart Disease: A Statement for Healthcare Professionals From the Nutrition Committee, American Heart Association”. Ahajournals.

Websites:

Belgische Cardiologische Liga

Hartstichting

Terug naar Home

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

Addiction Quotes Family

The Peeps of Middle Earth

The Conference on the Future of Europe: a catalyst for change?

Father of Daughters