Aromatherapie en Etherische Oliën

Al ver voor onze jaartelling werden in de oudste beschavingen de effecten van aromatische toepassingen beschreven. Een aroma is een kenmerkende geur van een bepaalde stof. Bij oermensen was de reukzin van levensbelang. Ook bij dieren is het reukvermogen veel beter ontwikkeld dan bij de huidige mens; ze zijn zeer gevoelig voor bepaalde geuren. Honden bakenen bijvoorbeeld hun territorium af door hun geur te verspreiden en ze kunnen ruiken of iemand bang is.

Hoewel mensen niet meer zo goed kunnen ruiken, komen we wel dagelijks in aanraking met heel veel verschillende geuren. De receptoren van de reukzenuwen liggen boven in de neus. De zenuwbanen hiervan leiden de prikkels direct naar de hersenen en naar de hypothalamus.

Bij de aromatherapie zijn de prikkels die naar de hersenen worden gestuurd als het ware de boodschappers die lichaam en geest in evenwicht moeten brengen. We herkennen bepaalde geuren en associëren die met herinneringen, die aangenaam of juist vervelend kunnen zijn. Geuren wekken bij iedereen bepaalde emoties op. Daarom wordt aromatherapie toegepast om zowel de fysieke als de psychische toestand van de cliënt te verbeteren.

Het is belangrijk te weten welke de favoriete geuren zijn van de cliënt en welke respons ze oproepen. Voorafgaand aan de behandeling moet worden vastgesteld welke geur het beste kan worden gebruikt. Op basis van dit onderzoek is de aromatberapeut in staat een ideale mix samen te stellen, waarmee bijvoorbeeld middels massage een optimaal effect kan worden bereikt.

Bij aromatherapie wordt via verschillende methoden en op verschillende manieren gebruik gemaakt van etherische oliën. De werkzame stoffen worden gebruikt om lichte aandoeningen te genezen of te verzachten. Je moet goed op de hoogte zijn van de werking, vooral bij inwendig gebruik.

Aromatherapeuten leren de effecten en de werking van de verschillende oliën. Ze kennen de bijwerkingen en zijn op de hoogte van de indicaties en de contra-indicaties.

Er zijn ongeveer tweehonderd soorten etherische oliën. De olie is het essentiële bestanddeel uit planten, zaden, bomen, vruchten en kruiden. De olieachtige extracten van de desbetreffende natuurlijke bron worden gewonnen door middel van destillatie of persing. Het extract bevat in geconcentreerde vorm de levenskracht van de betreffende plant.

Van veel stoffen is bekend hoe ze inwerken op het lichaam. Er wordt verondersteld dat etherische olie vooral inwerkt op de hormoonhuishouding. De serotonineproductie wordt gestimuleerd, waardoor een betere ontspanning en innerlijke rust ontstaat.

Etherische oliën worden gebruikt als smaakstof, geurstof, massagemiddel en als geneesmiddel. Ze verdampen snel als ze worden blootgesteld aan de buitenlucht en hebben een sterke geur. De geur verspreidt zich door verdamping snel in de ruimte.

Etherische oliën staan ook bekend om hun antibacteriële werking. Ze verminderen het gevaar van infectie. Daarom worden bepaalde etherische oliën toegevoegd aan baden en aan pakkingen. Vooral bij psychosomatische klachten blijken deze oliën effectief en worden ze gebruikt om gemoedsstemmingen te beïnvloeden en stress te bestrijden.

Omdat de huid bepaalde werkende bestanddelen kan opnemen, worden ze aan massageolie toegevoegd. Etherische oliën zijn zeer krachtig en worden vermengd in de basisproducten.

Toepassingsvormen en toepassingsgebieden

o Via het aanbrengen op de huid middels massageolie en verwerkt in cernpressen kunnen bestanddelen van de oliën worden opgenomen in het lichaam. Aangetoond is dat sommige stoffen in de bloedbaan en in het lymfesysteem terechtkomen.

o Als inhalatiemiddel in stoombaden om de luchtwegen te verwijden (eucalyptusol ie).

o Als geurstof in parfums, crèmes, lotions, in deodorants en in vele verzorgingsproducten als bijvoorbeeld wasmidde
len en shampoos.

o In verstuivers, als luchtverfrisser om nare geurtje te verdrijven en aangename geuren te verspreiden.

o In baden, kaarsen. Het inhaleren en ruiken van bepaalde stoffen kan een intens gevoel van rust en welbevinden opwekken.

o Als geneesmiddel bij het behandelen van wondjes met lavendelolie. Voor inwendig gebruik moet je oppassen en heel goed op de hoogte zijn van de werking.

o Als gorgeldrank om de mond- en keelholte te ontsmetten.

o Als smaakmaker, zoals pepermunt in snoepgoed en sinaasappelolie in limonades.

Pascale Loveniers

Akwa Beauty & Wellness

Bronnen:

Hüsnü Can Baser K, Buchbauer G., Handbook of Essential Oils: Science, Technology, and Applications., CRC Press, Boca Raton, 28 december 2009.

Moss, Mark (Januari 2008). Modulation of cognitive performance and mood by aromas of peppermint and ylang-ylang.. Int. J. Neurosci. 118 (1): 59–77.

Aromatherapy for promotion of relaxation and sleep, relief of pain, and reduction of depressive symptoms in dementia

Aromatherapy: What you need to know

Terug naar Homepage

--

--

--

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Beauty & Wellness Blog

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

More from Medium

I Tried to Think of Cancer as a Great Wake Up Call to How You Can Really Live Your Life

Sharing my perspective from a text

Apophyllite-The Reiki Stone

Marching On