Een sensorische isolatietank (sensorische deprivatietank, flotatietank) is een gesloten cocon waarin men ligt en drijft in een magnesiumsulfaatoplossing (Epsomzout) op lichaamstemperatuur. In principe worden de zintuigen niet meer door externe factoren geprikkeld. Er is geen licht (zicht) of geluid (gehoor), de gewaarwording van de zwaartekracht verdwijnt, en tast en reuk…

Het eerste geval van een nieuw ziektebeeld dook laat in december 2019 in Wuhan op als pneumonie met een onbekende oorzaak. De cluster van de eerste gevallen leek verband te houden met een plaatselijke markt voor vis en zeevruchten. Nader onderzoek wees uit dat de oorzaak van deze nieuwe pathologie…

De afgelopen maanden heeft COVID-19 zware gevolgen gehad over de hele wereld, met een aanzienlijke mortaliteit. In een zoektocht om doeltreffende preventieve en curatieve therapieën voor COVID-19 te vinden, kwamen verschillende aanbevelingen in de belangstelling. Sommige preventieve maatregelen die werden voorgesteld omvatten vitamine D en C supplementatie, gezien hun vermogen…

De voordelen van sauna en stoombaden worden vaak over het hoofd gezien door gebruikers die ze alleen zien als een manier om te ontspannen en tot rust te komen. Hoewel sauna en stoombaden inderdaad zowel uw lichaam en geest ontspannen, hebben ze ook vele andere voordelen.

Hieronder geven we 10…

De super food van deze week is zoete aardappel! Het is echt een topproduct om vele verschillende redenen. De kans is redelijk groot dat je tot nu toe eigenlijk helemaal niet bekend bent met de zoete aardappel en nog nooit zoete aardappel gegeten hebt. …

De sinaasappel is een ontzettend populaire fruitsoort. Niet alleen omdat hij zo heerlijk smaakt, lekker is als vers sapje en de hele bus meegeniet van de sinaasappelgeur als één iemand aan het pellen is. Ook omdat het een super gezonde vrucht is.

Veel mensen zouden er goed aan doen om…

The orange is an incredibly popular fruit. Not only because it tastes so great, is delicious as a fresh juice and the whole bus enjoys the smell of the orange when one person is peeling. Also because it is a super healthy fruit.

Many people would do well to take…

L’orange est un fruit très populaire. Non seulement parce qu’elle a un goût délicieux, mais aussi parce qu’elle donne un excellent jus frais et que tout le bus peut profiter du parfum de l’orange lorsqu’une personne l’épluche. Et aussi parce que c’est un fruit très sain.

De nombreuses personnes feraient…

Beauty & Wellness Blog

Blog about Wellness and Beauty. You can check our website at https://www.akwa.be

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store